KTO UCZY W TONdance?

23 wrzesnia 2021r.

Instruktorzy.

Nasz zespół to wyjątkowa grupa ludzi, których połączyła pasja do tańca i muzyki. Poznaj naszych aktualnych instruktorów.

Na gościne zajęcia do Szkoły Tańca TONdance Travel i na nasze weekendowe wyjazdy zapraszamy instruktorów z całej Polski. Dotychczas, od 2021r. odwiedzili nas i poprowadzili zajęcia: