INSTRUKTOR TAŃCA

Przemek Niemczyk

ZAJĘCIA, KTÓRE AKTUALNIE PROWADZI PRZEMYSłAW:

ZAJĘCIA, KTÓRE W PRZESZŁOŚCI PROWADZIŁ/) PRZEMYSłAW: