INSTRUKTOR TAŃCA

Danuta Grajek-Niśkiewicz

Człowiek wielu pasji, społeczniczka.

Tańczy tango salon – najbardziej elegancką odmianę tanga argentyńskiego.

Do naszej szkoły zaprowadziła ją chęć dzielenia się zamiłowaniem do tanga. Naukę zaczynała u Kuby Kani, a od 2014 roku kontynuuje ją pod okiem Josefiny Bermudez i Fabiana Peralty. Rozwija swoje umiejętności także w ramach warsztatów u innych światowej klasy nauczycieli.

Tańczy też folklor, głównie (choć nie tylko!) argentyński.

WIĘCEJ ZDJĘĆ: