INSTRUKTOR TAŃCA

Hanu

Łagodna w ruchu i czuła w prowadzeniu. Stanowcza w jasnych granicach tańca, opartego na uważnej relacji i badaniu przepływu granicach tańca, opartego na uważnej relacji i badaniu przepływu ruchu. Lubi taneczne eksperymenty, impro i kolor miodowy.